Dokumenty na temat wychowania i katechezy

Dokumenty Państwowe

 1. Komunikaty i wyjaśnienia MEN
 2. Konstytucja RP
 3. Ustawa o systemie oświaty
 4. Karta Nauczyciela
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
 6. Porozumienie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
 7. Sytuacja katechetów
 8. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz propozycje działań
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r – wliczanie oceny z religii do średniej
 10. Ocena pracy i ocenia dorobku zawodowego nauczyciela religii
 11. Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b
 12. Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce

Pozostałe