Drodzy katecheci Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych

Hasłem XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej jest Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła

Prosimy Katechetów o zachęcenie i przygotowanie uczniów do udziału w eliminacjach szkolnych, które odbędą się

17.11.2020 r. o godzina 11:00

Przystąpienie szkoły do Olimpiady prosimy przesyłać pisemnie do wydziału katechetycznego lub mailowo na adres katechet@archidiecezja.lodz.pl.

W tym roku Komitet Główny OTK dopuszcza udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.otk.pl.

Przesłanie arkuszy pytań do przeprowadzenia etapu szkolnego nastąpi 10 listopada 2020 roku drogą e-mailową.

 

 

Ks. Marcin Wojtasik