Piękny świat mówi nam o Bogu – s. Elżbieta Biesiacka
Z radością wspominamy pobyt Jana Pawła II w Łodzi – ks. Marcin Wojtasik
Posłuszeństwo Abrahama – s. Elżbieta Biesiacka USJK