Szczegółowe informacje odnośnie terminów będą wysyłane na skrzynki mailowe podane przez katechetów w ankietach do Wydziału Katechetycznego, a także ukażą się w aktualnościach na naszej stronie internetowej!

LP Imię i nazwisko prowadzącego Konkurs Adresaci Miejsce konkursu Kontakt i regulamin
1. Irena Wolska

Jolanta Gąsiorowska

Kategoria plastyczna

Wanda Malczewska – „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28,19)

2022 REGULAMIN Wanda Malczewska

 

 

klasy I -IV szkół podstawowych

klasy V-VIII szkół podstawowych

klasy I-IV szkół ponadpodstawowych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej tel. 694 687 867

wolska.i@interia.pl

2. Irena Wolska

Jolanta Gąsiorowska

Kategoria literacka

Wanda Malczewska – „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28,19)

2022 REGULAMIN Wanda Malczewska

 

 

klasy V-VIII szkół podstawowych

klasy I-IV szkół ponadpodstawowych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej tel. 694 687 867

wolska.i@interia.pl

3. Izabela Mazurczyk Moja wspólnota, moja parafia, mój Kościół

 

Etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim tel. 044/649 65 66 w. 34

i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl

4. ks. Marcin Wojtasik XXXIII Olimpiada Teologii Katolickiej

www.otk.pl

Etap szkolny

17.11.2022r. g. 11.00

Etap archidiecezjalny

12.01.2023r. g. 11.00

Etap ogólnopolski

13-15.04.2023r.

INSTYTUT TEOLOGICZNY w Łodzi. 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7 tel. 502 598 101

marcin.wojtasik@o2.pl

5. Katarzyna Owczarek XVII

Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

REGULAMIN XVII Konkursu Biblijnego Dzieje Apostolskie

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW

 

 

 

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej

KLASY IV-VI

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT TEOLOGICZNY w Łodzi. 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7 tel. 697 895 807

dziejeapostolskiekonkurs@gmail.com