W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XXXIII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod hasłem: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Terminarz tegorocznej edycji Olimpiady przedstawia się następująco:

Etap szkolny: 17 listopada 2022 r. godz. 11.00
Etap diecezjalny: 12 stycznia 2023 r. godz. 11.00
Etap ogólnopolski: 13-15 kwietnia 2023 r.