WOJEWÓDZKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „NIE LĘKAJCIE SIĘ”


Wojewódzki Konkurs „Nie lękajcie się”, jest organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświat. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, zainteresowanych celami i tematyką Konkursu. Szkoły podstawowe swój udział w Konkursie zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 20 grudnia 2021 wraz z listą uczestników, zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych dzieci oraz z nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, adresem szkoły, telefonem i faksem szkoły, oraz adresem poczty elektronicznej szkoły. Celem konkursu jest ukazanie – na przykładzie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, oraz wskazanie wzorca osobowego na potrzebę mistrza i nauczyciela – autorytetu wychowawczego.

Więcej informacji w REGULAMINIE:

Regulamin Nie lekajcie sie