„Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze” – zachęcamy do promocji !!!


Zachęcamy Państwa to proponowania rodzicom Waszych uczniów podpisywanie na początku nowego roku szkolnego „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”. Składając Oświadczenie, rodzic jednoznacznie odmawia udziału swego dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Udział w takich zajęciach wymagać będzie pisemnej zgody rodziców, po przedstawieniu im konspektu zajęć organizowanych w szkole.

„Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze” powinno zostać złożone przede wszystkim w szkole, która przystąpiła do akcji „Tęczowy Piątek”.

Oświadczenie w sprawie zajec wzor

ks. Marcin Wojtasik