Katechezy okolicznościowe związane z beatyfikacją Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.


3 października Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W styczniu 2019 roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów oraz komisja księży kardynałów i biskupów.

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym  7 czerwca 2020 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W uroczystości weźmie udział papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych ksiądz kardynał Giovanni Angelo Becciu.

Prymas Wyszyński to symbol, to znak Kościoła walczącego, nieugiętego, który powiedział w pewnym momencie komunizmowi „non possumus”. Jego zasługi są niezwykłe, dlatego nazywamy go Prymasem Tysiąclecia.

Proponujemy na tą okoliczność cykl katechez zawartych w załączniku.

Scenariusze katechez o Ks. Kard. Stefanie Wyszyńskim