Ksiądz Arcybiskup zachęca do zaangażowania się w nowy projekt „Nagroda Papieża Franciszka”, który jest skierowany do wszystkich uczniów w waszej szkole (chodzących i niechodzących na lekcje religii). Projekt zakłada zaangażowanie się młodzieży w trzech obszarach: charytatywnym, ewangelizacyjnym i ekumenicznym. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń od VI – VIII klasy szkoły podstawowej i wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia uczniów do tego konkursu proszę dokonać na specjalnym formularzu. Link do zapisu, regulamin jak i zgoda na przetwarzanie danych znajdują się poniżej.

Link do zapisu

Zgoda rodzica na wzięcie przez małoletniego udziału w konkursie

Zgoda pełnoletniego ucznia

Regulamin