Drodzy katecheci Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Hasłem XXVIX Olimpiady Teologii Katolickiej jest „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”.

Prosimy Katechetów o zachęcenie i przygotowanie uczniów do udziału w eliminacjach szkolnych, które odbędą się

15.11.2018 r. o godzina 11:00

Przystąpienie szkoły do Olimpiady prosimy przesyłać pisemnie do wydziału katechetycznego lub mailowo na adres katechet@archidiecezja.lodz.pl.

W tym roku Komitet Główny OTK dopuszcza udział uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej za zgodą Komitetu Głównego OTK i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w olimpiadzie, o ile uczęszczają oni na lekcje religii, wykazują zainteresowanie zagadnieniami z zakresu teologii i uzyskają rekomendację swego katechety. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.otk.pl.

Przesłanie arkuszy pytań do przeprowadzenia etapu szkolnego nastąpi 10 listopada 2017 roku drogą e-mailową.

 

 

Ks. Marcin Wojtasik