Drodzy katecheci Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów

Hasłem XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej jest „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”.

Prosimy Katechetów o zachęcenie i przygotowanie uczniów do udziału w eliminacjach szkolnych, które odbędą się

29 listopada 2017 roku.

Przystąpienie szkoły do Olimpiady prosimy przesyłać pisemnie do wydziału katechetycznego lub mailowo na adres katechet@archidiecezja.lodz.pl.

W tym roku wyjątkowo Komitet Główny OTK dopuszcza udział uczniów klas III gimnazjów do udziału w olimpiadzie, o ile uczęszczają oni na lekcje religii, wykazują zainteresowanie zagadnieniami z zakresu teologii i uzyskają rekomendację swego katechety. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.otk.pl.

Przesłanie arkuszy pytań do przeprowadzenia etapu szkolnego nastąpi 15 listopada 2017 roku drogą e-mailową.

 

Ks. Marcin Wojtasik