Misje

Sprawozdanie dla Episkopatu na rok 2019/2020

Sprawozdanie katechizacji na rok 2019/2020