Pielgrzymka do Ziemi Świętej.


Pielgrzymka katechetów do Ziemi Świętej 25.06.-03.07.2019 r. śladami wiary proroków, Jezusa i Świętej Rodziny.

Zapraszamy na 9-dniową pielgrzymkę katechetów organizowaną przez Wydział Katechetyczny przy współpracy z biurem podróży Egeria.

Koszt pielgrzymki: 1850 zł. i 530 usd.

Zapisy przyjmujemy w Wydziale Katechetycznym .

Dokładny program i warunki organizacyjno-programowe pielgrzymki w załącznikach.

Po wpłacie zaliczki: 1000 zł. i 240 usd, na konto biura pielgrzymkowego Egeria, umowę podpisujemy w Wydziale Katechetycznym. (proszę przynieść potwierdzenie wpłaty)

 

Wpłaty na konta bankowe Santander Bank Polska:

Egeria sp. z o.o., 20-109 Lublin, ul. Królewska 9 – dopisek Gr 15/19

konto na wpłaty złotówkowe: 16 1090 2688 0000 0001 3628 2610

konto na wpłaty dolarowe:     63 1090 2688 0000 0001 3628 2928 (SWIFT: WBKPPLPP)

Wymagany paszport, ważny co najmniej pół roku od daty rozpoczęcia pielgrzymki.

Paszport bez stempli z Syrii, Libanu, Iraku, Iranu, mogą być stemple Egiptu i Jordanii.

 

KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA
Wydział Katechetyczny
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3
katechet@archidiecezja.lodz.pl

Program pielgrzymki

Umowa

Formularz do umów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólne warunki uczestnictwa

Egeria sp. z o.o. RODO

Warunki uczestnictwa 2018