Pielgrzymka do Ziemi Świętej


Zapraszamy katechetów na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach  

Zapisy przyjmujemy w Wydziale Katechetycznym do końca lutego.

Prosimy o podanie danych:

  • Nazwisko i imię
  • adres
  • data urodzenia
  • nr dowodu lub paszportu
  • nr telefonu
  • adres mailowy

 

Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokość  na konto Kurii:

Kuria Metropolitalna Łódzka
ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
PKO S.A. II O/Łódź
22 1240 3028 1111 0000 2824 0033