IV. edycja Dnia Głośnego Czytania Biblii.


3 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Dzień Głośnego Czytania Biblii. Organizatorami tego wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim. Tegoroczną IV. edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli patronatem honorowym: Metropolita Łódzki Arcybiskup Grzegorz Ryś, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.  Podczas spotkania z Biblią   głośno czytano jej fragmenty i rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Początki zjednoczonego królestwa Izraela”, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych.  Nagrody  i wyróżnienia uczestnikom konkursu wręczył biskup Marek Marczak, który następnie rozpoczął Dzień Głośnego Czytania Biblii, czytając fragmenty Pierwszej Księgi Samuela. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zachęcenie do codziennego czytania Biblii i życia zgodnego z jej przesłaniem, ale także udowodnienie, że ta Księga Ksiąg nadal niesie uniwersalne przesłanie, ma ponadczasowy wymiar i może pełnić rolę przewodnika podczas naszej ludzkiej wędrówki. Warto zatem pamiętać o słowach Ojca Świętego Franciszka na temat ważności i ponadwymiarowości Pisma Świętego: „Trzymacie w rękach coś boskiego: księgę jak ogień, księgę, w której mówi Bóg, dlatego pamiętajcie, ze Biblia nie jest po to, aby leżeć na półce, ale trzeba brać ją do ręki i często czytać”.

43027179_158766541733793_8568176171714347008_n43046266_533248780457467_2846673013477212160_n43062500_740572322977081_6836488814446247936_n43103901_2033378506729585_3491508665880412160_n43124969_673692276351314_3516173838427619328_n43125540_1107578496084210_1530687427595730944_n