Aktualności


Wydział katechetyczny Kurii Metropolitarnej Łódzkiej serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztat metodyczny pisania Ikon.

Zajęcia warsztatowe będą prowadzone na poziomie podstawowym i są przeznaczone dla osób początkujących PODCZAS ZAJĘĆ KAŻDY UCZESTNIK WYKONA WŁASNĄ IKONĘ  maksymalna liczba uczestników 15 osób obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejsce – Łódź, ul Skorupki 7, dnia: 04.04. 2020  godz. 10.00, czas trwania warsztatu: 7 godzin Koszt uczestnictwa: 100 złotych Zapisy można dokonać na adres: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/60316 Napisz...

Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji REKOLEKCJI SZKOLNYCH.

Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r. § 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych,...

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

„Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi.” J 1,3-4   Słowo – Logos – Początek Życzę by Chrystus był początkiem w życiu osobistym i zawodowym. Niech Chrystus rodzi się w naszych sercach każdego dnia i ubogaca je nadzieją...

Katechezy okolicznościowe związane z beatyfikacją Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

3 października Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W styczniu 2019 roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów oraz komisja księży kardynałów i biskupów. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony błogosławionym  7 czerwca 2020 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W uroczystości...

Ogólnopolskie Badanie Katechetów – proszę o wypełnienie!!!

Czcigodny Księże Dyrektorze, od dnia 28 października br. prowadzimy za wiedzą i zgodą ks. bpa Marka Medyka – przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i w porozumieniu z ks. dr. Mariuszem Wojnowskim – dyrektorem Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej Ogólnopolskie Badanie Katechetów dot. sytuacji katechetów, ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, relacji między katechetami a różnymi grupami składającymi się na  szkołę (dyrekcja,...

V edycja Dnia Głośnego Czytania Biblii.

9 października w Mediatece 800-lecia odbył się, organizowany przez  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejską Bibliotekę Publiczną i Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim, Dzień Głośnego Czytania Biblii. Honorowym Patronatem piątą edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli: Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, pan Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego , pan...

Uwielbieniowa Łódz Ratunkowa w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Zapraszamy wszystkich katechetów, pedagogów, rodziców, nauczycieli, wraz z uczniami na pierwsze spotkanie Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej w nowym roku szkolnym 2019/2020. 27 września, godzina 19.00 kościół oo. Jezuitów w Łodzi . To spotkanie odbędzie się pod hasłem: JEZUS 24/h Na kolejnej Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej będziemy gościć  Piotra Plichtę,  pseudonim artystyczny „Poison”. Na to spotkanie są wydrukowane...

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach.

„Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – zwraca się do rodziców i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez...

Łódzcy katecheci pielgrzymowali do Ziemi Świętej.

To był wyjątkowy początek wakacji dla grupy katechetów i nauczycieli z Archidiecezji Łódzkiej. W dniach 25 czerwca – 3 lipca 2019 r. odbyli na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – śladami wiary proroków, Jezusa i Świętej Rodziny. Zorganizowało ją lubelskie biuro podróży Egeria, a jej przewodnikiem duchowym był ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej...